Default theme (cohota standard theme)

Giao diện giới thiệu khoá học mặc định là giao diện luôn có sẵn trong mỗi tài khoản của các trường, kể cả các tài khoản miễn phí.

Bật giao diện giới thiệu khoá học làm trang mặc

Trong Cài đặt trường, bạn có thể tìm thấy tuỳ chọn "Sử dụng giao diện khách làm trang nhất".

Bằng việc chọn vào lựa chọn đó và nhấn "Cập nhật cài đặt" ở cuối trang. Khi truy cập vào trường của bạn, bạn sẽ thấy giao diện giới thiệu khoá học mặc định.

Nếu bạn muốn login vào phần quản trị của trường, bạn hãy dùng đường dẫn: https://domain-trường-của-bạn/login/cohota

Sau đó truy cập: https://domain-trường-của-bạn/courses

Tại đây bạn có thể truy cập giao diện quản trị mặc định bình thường. Và có thể vào tắt hoặc mở tuỳ chọn "Sử dụng giao diện khách làm trang nhất"

Last updated