Hướng dẫn tạo khoá học hoặc lớp học mới từ bảng điều khiển

Khoá học hay lớp học là một phần tử cơ bản bao gồm tài nguyên học tập và các hoạt động học tập diễn ra trên đó. Có những khoá học không cho phép thêm thành viên được gọi là khoá học mẫu

Tại bảng điều khiển của ứng dụng, bạn có thể thấy được nút "Bắt đầu một khoá học mới" ở bên lề phải của màn hình, hoặc nếu màn hình thiết bị của bạn hơi nhỏ, bạn có thể thấy nút này được sắp xếp ở phía dưới cuối trang

Mỗi trường khác nhau sẽ cần phải dùng tên miền khác nhau để truy cập và bạn phải đăng nhập bằng tài khoản của trường đó.

Sau khi nhấn vào nút "Bắt đầu một khoá học mới", bạn sẽ thấy cửa sổ khởi tạo khoá

Khai báo tên khoá học hoặc lớp học mà bạn đang muốn tạo ra vào ô "Tên khoá học". Sau đó nhấn nút "Tạo khoá học".

Sau khi tạo khoá học hay lớp học, bạn sẽ được chuyển đến trang quản lý khoá học đó với vai trò của bạn lúc này là giáo viên.

Last updated