Quản lý quyền hạn của khoá học và đơn vị

Khoá học hay lớp học thường được bổ nhiệm quản lý bởi giáo viên và có bên liên quan tham gia như trợ giảng, học sinh, phụ huynh. Ngoài ra, đơn vị còn có các hoạt động mang tính chất hành chính nữa.

Tại trang quản trị của quản trị viên, bạn có thể tìm thấy menu điều hướng "Quyền hạn"

Tại trang quản lý "Quyền hạn", bạn có thể nhìn thấy có 2 thẻ là "Các vai trò trong khoá học" và "Các vai trò trong đơn vị".

Các vai trò trong khoá học quản lý các quyền liên quan đến tài nguyên học tập và các quyền tương tác trong quá trình dạy và học. Ví dụ như quyền thêm, sửa, xoá bài tập; hay thêm sửa xoá danh sách học viên...

Các vai trò trong đơn vị quản lý các quyền hành chánh của đơn vị. Ví dụ như quản lý dung lượng của một khoá học/lớp học, thay đổi vai trò của người dùng...

Bạn có thể tạo thêm những quyền hạn mới bằng cách nhấn vào nút "Thêm vai trò" trong mỗi thẻ.

Bạn cũng có thể bật tắt các quyền trong vai trò mà bạn mới tạo

Về khía cạnh quản lý Các vai trò trong khoá học, bạn lưu ý các quyền hạn mới tạo ra sẽ dựa trên các "Vai trò cơ bản". Điều này có ý nghĩa là gì? - Ví dụ: nếu bạn tạo một vai trò mới với vai trò cơ bảnhọc viên, thì vai trò mới đó không thể có các quyền hạn của giáo viên như tính năng thêm bài tập, chấm điểm chẳng hạn; các quyền hạn của giáo viên sẽ luôn được khoá đối với vai trò mới này.

Hệ thống quy định như vậy để đảm bảo các tính năng dạy, học và tương tác luôn được thống nhất khi có những vai trò chưa được định hình là một tiêu chuẩn trong lĩnh vực đào tạo tham gia vào quy trình dạy và học.

Việc đặt tên một vai trò mới cũng giúp cho việc gởi thông điệp, gởi email từ hệ thống trở nên thân thiện hơn; ví dụ: Khi người được mời vào khoá học với vai trò mới, họ sẽ nhận được một email ghi rằng "Bạn đã được mời vào khoá học với [vai trò mới]..."

Trong trường hợp đơn vị của bạn cần thiết có những hỗ trợ đặc biệt về vấn đề quyền hạn hãy liên hệ hỗ trợ của bạn tại cohota.

Last updated