Thêm tập tin từ ứng dụng Google Drive vào 1 mô-đun

Thầy cô có thể thêm một tập tin từ Google Drive đã cài trong khóa học vào mô đun khóa học trong Cohota. Ta bắt đầu bằng việc thêm mục trong Mô đun

Sau đó thầy cô chọn Công cụ bên ngoài

Hệ thống sẽ xuất hiện thanh công cụ Công cụ bên ngoài với danh sách các ứng dụng thầy cô đã thêm vào khóa học. Thầy cô tiếp tục chọn Ứng dụng Google Drive

Sau khi chọn ứng dụng Google Drive, hệ thống sẽ xuất hiện danh sách các thư muc và tập tin trong Google Drive trong thanh công cụ như hình bên dưới. Thầy cô nhấp vào tập tin mình muốn liên kết, rồi ấn "Thêm/Add"

Sau khi thầy cô đã chọn xong tập tin, hệ thống sẽ điều hướng về thanh công cụ Ứng dụng bên ngoài, với đường link tới tập tin thầy cô đã chọn. Từ đây, thầy cô nhấp "Thêm mục"

Sau đó thầy cô trở lại Nội dung học tập để hiện thị tập tin. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật, Google có thể yêu cầu quyền truy cập của thầy cô hoặc học viên, do địa chỉ email mặc định của thầy cô trên trình duyệt khác với địa chỉ email đã đăng kí Google Drive như hình sau.

Trong trường hợp này, thầy cô cần vào tài khoản Google để trao quyền truy cập cho các địa chỉ email cần thiết, hoặc cho phếp bất cứ ai cũng có thể truy cập.

Once you're strong enough, save the world:

Đây là giao diện một tập tin trong Google Drive đã được chia sẻ thành công và trở thành một mục trong mô-đun khóa học.

Các tài khoản email Google đã được trao quyến có thể xem và có thể chỉnh sửa (nếu đươc trao quyền) như đã thao tác ở bước trên.

Last updated