Học viên có thể tự đăng kí như thế nào?

Học viên có thể tự đăng kí vào một khóa học bằng một liên kết URL của trường và mã khóa học. Học viên có thể tự đăng kí khi chưa có tài khoản trên Cohota.

Trước tiên, người dùng cần có liên kết URL tự đăng kí của trường, và một mã khóa học. Quản trị viên hệ thống và giáo viên có thể cài đặt và lấy URL cùng mã khóa học theo hướng dẫn tại đây.

Người dùng vào liên kết URL tự đăng kí của trường. Học viên có thể đăng kí với vai trò là Học viên, bằng cách nhấp vào "Tôi là học viên". Phụ huynh hoặc người giám sát của học viên có thể đăng kí bằng cách nhấp vào mục "Phụ huynh đăng kí tại đây".

Sau đó, học viên sẽ được điều hướng tới trang đăng kí tài khoản Cohota và khóa học.

  • Ô "Mã tham gia": Nhập mã khóa học từ giáo viên hoặc quản trị viên

  • Ô "Họ và tên": Nhập họ tên học viên. Đây là tên người dùng sẽ hiển thị trong khóa học trên Cohota

  • Ô "Email": Nhập email cá nhân. Đây là email sẽ nhận các thông báo cho mọi hoạt động trong khóa học trên Cohota.

  • Ô "Mật khẩu": Nhập mật khẩu tài khoản. Và sau đó, xác nhận mật khẩu.

Mật khẩu đăng kí tài khoản trên Cohota cần dài tối thiểu 8 kí tự.

Cuối cùng bạn nhấp vào "Bắt đầu học". Vậy là bạn đã hoàn thành quá trình đăng kí tài khoản Cohota và tự đăng kí vào khóa học.

Trong trường hợp khóa học chưa được giáo viên công bố, học viên có thể thấy màn hình như phía dưới. Trong trường hợp này, học viên nên liên hệ giáo viên để nắm được thời gian giáo viên sẽ công bố khóa học.

Last updated