Khắc phục lỗi bảo mật trên window 7

Hướng dẫn làm tự công

Các bạn tải tập tin fixed.exe.zip, sau đó giải nén tập tin, nhấp đúp vào tập tin fixed.exe để chạy. Sau đó nhấn Yes

Nhấn phím bất kỳ để hoàn tất. Tắt tất cả các trình duyệt và mở lại. Truy cập trang web vừa bị lỗi để kiểm tra lại kết quả

Hướng dẫn làm thủ công

Bước 1: Các bạn vào trang https://letsencrypt.org/certs/isrgrootx1.pem.txt sau đó nhấn Ctrl + S để lưu lại trên máy tính của mình.

Bước 2: Các bạn nhấn tổ hợp phím window + R và nhập certmgr.msc sau đó nhấn

Bước 3: Các bạn nhấn đúp vào thư mục Trusted Root Certification Authorities

Bước 4: Chuột phải vào thư mục Certificates chọn All Task, chọn isrgrootx1.pem.txt vừa lưu xuống máy tính.

Bước 5: Nhấn Next và chọn Browser... chọn All File và chọn file isrgrootx1.pem.txt vừa lưu xuống máy tính.

Bước 6: Nhấn Next 2 lần và nhấn Finish. Sau đó nhấn OK. Và cuối cùng bạn tắt phần mềm tất cả trình duyệt (Chrome, Firefox,...) và mở lại để truy cập các trang

Last updated