Thêm Video, audio vào khoá học

Các thành mục của khoá học có thể được thêm trực tiếp từ trang Nội dung khoá học. Riêng Video và audio cần được quản trị viên của trường upload trước vào kho Video, audio

Video và audio là các tập tin đa phương tiện phổ biến và được ưa chuộng ngày nay trong hoạt động giảng dạy. Video có thể chiếm đến 80% tổng lượng truyền tải trên internet và mang lại hiệu quả tương tác cao. Một video trung bình 5 phút có độ dài khoảng 20Mb. Trong nhiều trường hợp, việc biên tập video ảnh hưởng tới dụng lượng và chất lượng của Video, làm cho việc lưu trữ và phân phối video của hệ thống học tập trực tuyến có chi phí cao.

Mặc khác video có thể được tái sử dụng nhiều lần trong suốt quá trình dạy và học, trong các thảo luận hay có thể được dùng ở nhiều khoá khác nhau. Do đó tại Cohota bạn cần yêu cầu quản trị viên đưa danh sách các video của bạn vào Kho video, audio của trường, trước khi thực hiện bố trí chúng vào khoá học.

Trong mục "Kho video và audio" bạn nhấn nút "Tải lên" để hiện ra cửa sổ đăng tải video vào kho.

Bạn kéo thả các file Video (định dạng .mp4) hoặc Audio (định dạng .mp3) vào và đợi hệ thống tải lên. Hệ thống sẽ cần một khoảng thời gian để chuyển đổi và mã hoá các tập tin Video và audio này. Khi nào bạn thấy trong cột "Trạng Thái" của file video, audio vừa được đưa lên ghi "Đã sẵn sàng" bạn đã bắt đầu có thể trải nghiệm chúng trên khoá học.

Bạn cũng có thể xem Video và Audio là một file và bạn có thể upload chúng vào mục "tập tin của tôi" trong phần "Tài khoản" của bạn hay "Các tập tin" trong khoá học. Nhưng các file này khi thêm vào khoá học chỉ có thể download và chạy bằng trình chạy mặc định trên thiết bị của bạn. Các file này không được mã hoá và không được hỗ trợ trình chạy của cohota, do vậy nhiều trường hợp người học cũng có thể không học được.

Thêm video và audio vào một trang

Trang là một dạng mục phổ biến, chạy rất ổn định trong môi trường Internet, trên các thiết bị khác nhau, đặc biệt có thể kết hợp nhiều loại dữ liệu trong một nội dung. Bạn có thể tìm hiểu thêm về trang tại đây

Trong trình biên tập nội dung của trang bạn có thể thấy nút "Videos" như trong

Chọn vào nút Video bạn sẽ thấy cửa sổ danh sách video và audio hiện lên. Chọn Video hoặc Audio từ trong danh sách để thêm vào nội dung của trang. Video và Audio sẽ hiển thị vào vị trí mà con trỏ đang nhấp nháy trong trình soạn thảo. Video và Audio cũng sẽ tự động hiển thị thích ứng với kích thướt màn hình của thiết bị di động mà bạn không cần phải điều chỉnh gì thêm.

Thêm video, audio thành một mục

Video và audio có thể chạy thành một mục riêng. Trong cửa sổ của "Nội dung học tập", bạn nhấn vào dấu + cùng hàng với mô-đun mà bạn muốn thêm mục mới.

Xổ danh mục các loại nội dung, bạn sẽ thấy "Video" và "Audio" ở cuối cùng của danh mục

Một danh sách Video/Audio sẽ hiển thị để bạn có thể chọn thêm vào chương trình

Bạn có thể sẽ muốn đổi lại tên bài học. Nhấn vào tuỳ chỉnh của file vừa thêm vào và chọn "Chỉnh sửa"

Đổi tên theo ý mà bạn muốn. Tên này sẽ không làm ảnh hưởng đến khả năng chạy của file Video/Audio của

Nhấn "Cập nhật" để hoàn thành việc đổi tên bài học.

Last updated