Thêm danh sách giáo viên và học viên vào LMS

Khi trường của bạn có một lượng lớn giáo viên cần thêm vào LMS thì cách này sẽ giảm thiểu thời gian cho bạn.

Chuẩn bị tập tin csv theo đúng định dạng

Bạn có thể tải tập tin mẫu bên dưới

Trong tập tin users.csv có các trường thông tin là:

Trường bắt buộc *

 • user_id *: Đây là ID định danh duy nhất cho người dùng trong LMS của bạn. Không một user_id mới hay cũ khác đều không được trùng với người dùng khác trong tập tin csv, cũng như trong LMS của bạn. Cũng có thể lấy mã số giáo viên hoặc mã số sinh viên. Giá trị này sẽ được gán vào SIS ID trong thông tin người dùng.

 • authentication_provider_id: Đây là ID của nhà cấp xác thực (Authentication Provider) mà LMS đã được liên kết.

 • login_id *: Đây là email hoặc username của người dùng dùng để đăng nhập vào LMS.

 • password: (Từ 8 ký tự trở lên) Đây là mật khẩu của người dùng để đăng nhập vào LMS.

 • first_name: Đây là tên của người dùng.

 • last_name: Đây là họ của người dùng.

 • full_name: Đây là họ và tên của người dùng.

 • sortable_name: Đây là tên của người dùng dùng để sắp xếp theo thứ tự trong các danh sách.

 • short_name: Đây là tên gọi ngắn của người dùng.

 • email: Đây là email của người dùng. Được dùng để gửi các thông báo từ LMS tới người dùng. Nếu để trống thì người dùng sẽ không có email để nhận các thông báo từ LMS

 • status *: Đây là trạng thái của người dùng trong LMS. Có hai giá trị là active deleted. Trạng thái active có nghĩa là người dùng này được phép sử dụng LMS, còn trạng thái deleted có nghĩa là người dùng này đã bị xóa và không có phép sử dụng LMS.

Sau khi chuẩn bị danh sách trong tập tin users.csv, bạn đăng nhập hệ thống, chọn Quản trị viên sau đó chọn Nhập SIS ở thanh công cụ bên trái màn hình. Nếu nút Nhập SIS không có trong LMS của bạn, vui lòng liên hệ với Cohota để được kích hoạt.

Tiếp đến, bạn nhấn vào nút "Choosen File" và chọn tập tin users.csv. Sau đó nhấn nút Xử lý dữ liệu và đợi cho dữ liệu được xử lý xong.

Khi các người dùng đã được nạp vào LMS, bạn có thể kiểm tra tại Thành viên ở thanh công cụ của Quản trị viên.

Last updated