Cho phép người dùng Tự đăng kí

Tự đăng kí là cách thức cho phép học viên được thêm vào một khóa học, ngay cả khi học viên chưa có tài khoản trên Cohota. Học viên sẽ tự tạo tài khoản trong quá trình ghi danh vào khóa học.

Cài đặt Tự đăng kí cấp trường

Tính năng Tự đăng kí chưa được mở trong cài đặt mặc định. Do đó, trước tiên, quản trị viên hệ thống cần kích hoạt tính năng Tự đăng kí, bằng cách truy cập vào mục Xác thực trong menu Quản trị viên

Trong trang Xác thực, bạn chọn mục Tự đăng kí, và sau đó chọn "Tất cả các loại tài khoản" hoặc "Chỉ tài khoản người giám sát", tùy thuộc hệ thống quản lý của trường. Sau đó, chọn "Lựu"

Lấy mã tự đăng kí của khóa học

Khi Quản trị viên đã kích hoạt thành công tính năng Tự đăng ký, giáo viên có thể vào Cài đặt khóa học để lấy link đăng kýmã khóa học.

Mỗi trường sẽ có một link đăng ký, và mã khóa học sẽ thay đổi theo khóa học.

Ví dụ, theo thông tin trong hình, link để học viên tự đăng kí là: https://nganpham.cohota.com/register và mã khóa học là PDXMA8

Last updated