Comment on page

Upload nhiều tập tin cùng lúc vào khóa học

Thầy cô gặp khó khăn khi mình có nhiều tập tin cần được upload lên LMS nhưng trong mô đun không hỗ trợ upload cùng lúc nhiều tập tin. Cohota sẽ giúp thầy cô làm việc này trở nên dễ dàng hơn.
Bước 1: Thầy cô vào "Các tập tin" ở thanh điều hướng của khóa học bên trái.
Hình 1: Giao diện chọn "Các tập tin" ở thanh điều hướng của khóa học
Bước 2: Bấm nút "Tải lên" bên phía tay phải.
Giao diện khi mở "Các tập tin"
Bước 3: Chọn nhiều tập tin bằng cách kéo thả chuột hoặc nhấn giữ phím Ctrl (đối với Windows) hay Command (đối với MacOS) và dùng chuột click vào các tập tin mà thầy cô muốn upload. Và nhấn Open.
Giao diện chọn danh sách các tập tin
Giao diện sau khi upload xong các tập tin đã chọn
Bước 4: Thầy cô quay lại "Nội dung học tập" ở thanh điều hướng phía tay trái để bắt đầu thêm danh sách các tập tin đã chọn vào mô-đun phù hợp. Lúc này, thầy cô cũng sẽ nhấn giữ phím Ctrl (đối với Windows) hay Command (đối với MacOS) và dùng chuột để click vào các tập tin mong muốn. Sau đó nhấn "Thêm mục".
Giao diện chọn các tập tin muốn đưa vào mô-đun
Giao diện sau khi đã đưa tập tin vào mô-đun thành công