Upload nhiều tập tin cùng lúc vào khóa học

Thầy cô gặp khó khăn khi mình có nhiều tập tin cần được upload lên LMS nhưng trong mô đun không hỗ trợ upload cùng lúc nhiều tập tin. Cohota sẽ giúp thầy cô làm việc này trở nên dễ dàng hơn.

Bước 1: Thầy cô vào "Các tập tin" ở thanh điều hướng của khóa học bên trái.

Bước 2: Bấm nút "Tải lên" bên phía tay phải.

Bước 3: Chọn nhiều tập tin bằng cách kéo thả chuột hoặc nhấn giữ phím Ctrl (đối với Windows) hay Command (đối với MacOS) và dùng chuột click vào các tập tin mà thầy cô muốn upload. Và nhấn Open.

Bước 4: Thầy cô quay lại "Nội dung học tập" ở thanh điều hướng phía tay trái để bắt đầu thêm danh sách các tập tin đã chọn vào mô-đun phù hợp. Lúc này, thầy cô cũng sẽ nhấn giữ phím Ctrl (đối với Windows) hay Command (đối với MacOS) và dùng chuột để click vào các tập tin mong muốn. Sau đó nhấn "Thêm mục".

Last updated