Thêm ứng dụng Google Drive vào khóa học trên Cohota

Để cài đặt Google Drive trong Khóa học, trước tiên thầy cô cần vào tab Khóa hoc, rồi chọn Cài đặt khóa học, và chọn Ứng dụng.

Sau khi chọn Ứng dụng, thầy cô sẽ thấy giao diện như hình bên dưới, thầy cô chọn tiếp mục Xem cấu hình ứng dụng

Trong giao diện trong Xem cấu hình ứng dụng, thầy cô chọn "+ Ứng dụng"

Thầy cô sẽ thấy thanh công cụ Thêm ứng dụng. Thầy cô thêm đầy đủ các thông tin như hình bên dưới và ấn Gửi đi

Lưu ý, khi thêm ứng dụng, thầy cô sẽ cần chọn các thông tin như sau:

  • Loại cấu hình: chọn "Theo URL"

  • Tên: Google Drive. Đây là tên ứng dụng thầy cô muốn hiển thị trong khóa học của mình

  • Consumer Key: Đây là key của ứng dụng thầy cô muốn cài đặt. Ở đây ta dùng key mặc định là f48a94a6-3147-4245-a8ba-a330287a8e39

  • Shared Secret: Đây là mật khẩu ứng dụng thầy cô muốn cài đặt. Ở đây ta dùng mật khẩu mặc định là 97930fa10a66ae7f3b03dfdf81f0e81d

  • Cấu hình URL: Đây là đường dẫn file cấu hình của ứng dụng. Ở đây ta dùng cấu hình URL mặc định là: https://google-drive-connector.cohota.com/config.xml

Khi thầy cô cài đặt thành công, Google Drive sẽ xuất hiện trong danh sách ứng dụng. Thầy cô có thể ấn F5 để làm mới trình duyệt. Lúc này thanh Google Drive mới xuất hiện trong menu khóa học.

Sau khi thêm thành công LTI Google Drive trên Cohota, thầy cô cần liên kết tài khoản Google Drive với tài khoản Cohota, bằng cách vào tab Google Drive trong menu khóa học và cấp quyền truy cập vào tài khoản Google.

Khi thầy cô chọn Cấp quyền vào tài khoản Google, trình duyệt sẽ đưa thầy cô tới giao diện đăng nhập của Google và thầy cô cần chọn một tài khoản Google Drive mà thầy cô muốn liên kết với tài khoản Cohota.

Google sẽ hỏi lại liệu thầy cô có chắc chắn cho phép kết nối 2 tài khoản không, thầy cô ấn Cho phép/Allow như hình bên dưới:

Sau khi kết nối thành công 2 tải khoản Cohota và Google Drive, thầy cô trở lại giao diện Google Drive trên Cohota, và chọn Next/ Tiếp theo. Từ giờ, thầy cô sẽ luôn thấy tài liệu Google Drive trong tab Ứng dụng này trên Cohota.

Last updated