Comment on page

Hướng dẫn tích hợp Google Meet

Khi Google Meet được tích hợp vào LMS, các hội thảo được tạo trên LMS cũng sẽ đồng thời tạo các sự kiện trên chính Google Calendar của mình. Các giáo viên, học viên sẽ được mời tham gia sự kiện đó.

Chuẩn bị

Bước 1: Bạn truy cập vào đường dẫn sau: https://console.developers.google.com/project để tạo project web trên Google Cloud.
Giao diện tạo project mới trên Google Cloud
Bước 2: Bạn lần lượt từ APIs & Services đến Library để kích hoạt Calendar APIDrive
Giao diện điều hướng đến Library
Bước 3: Tìm Calendar trên khung tìm kiếm, sau đó chọn Google Calendar API. Tiếp đến bạn nhấn nút Enable và đợi cho Google kích hoạt xong.
Giao diện tìm kiếm Google Calendar API
Giao diện kích hoạt Google Calendar API
Bước 4: Sau đó bạn chọn vào
và chọn lần lượt từ APIs & Services đến Library. Nhập chữ Drive trên khung tìm kiếm và tìm chọn Google Drive API. Tiếp đến bạn hãy kích hoạt Google Drive API bằng cách nhấn nút Enable và đợi cho Google kích hoạt xong.
Giao diện tìm kiếm Google Drive API
Giao diện kích hoạt Google Drive API
Bước 5: Sau đó bạn chọn vào
và chọn lần lượt từ APIs & Services đến OAuth consent screen.
Giao diện chuyển hướng đến OAuth consent screen
Bước 6: Bạn chọn loại một trong hai loại Internal hoặc External. Sau đó nhấn nút Create
Internal: Chỉ sử dụng cho các email trong tổ chức. Ví dụ tổ chức cohota.com thì chỉ cho phép các email có đuôi @cohota.com mới có thể sử dung.
External: Cho phép mọi người đều có thể sử dụng. Đối với các tài khoản @gmail.com thì chỉ được phép chọn loại này do @gmail.com thuộc tổ chức cộng đồng của .
Giao điện khởi tạo OAuth consent screen
Bước 7: Bạn hãy nhập các thông tin bắt buộc (có đuôi *). Các trường khác bạn có thể thêm nếu cần thiết. Sau đó bạn nhấn Save and continue 2 lần và nút Back to Dashboard
App Name: Tên tùy chọn bạn có thể đặt để hiển thị như khung bên phải ở hình bên dưới.
User support email: bạn hãy nhập email hiện tại của bạn.
Email addresses: bạn hãy nhập email hiện tại của bạn.
Giao diện tạo OAuth consent screen
Chú ý: Nếu bạn sử dụng gmail cá nhân để đăng ký, sau khi hoàn thành bước trên vui lòng chọn + Add Users ở phần Test users. Nhập chính email của mình vào và Save lại.
Bước 8: Bạn nhấn vào nút Credentials ở thanh công cụ bên trái. Sau đó chọn lần lượt Create Credentials đến OAuth client ID
Giao diện điều hướng đến Credentials
Giao diện tạo Credentials loại OAuth client ID
Bước 9:Application type, bạn chọn loại Web application. Sau đó bạn nhập tên ở khung Name.
Giao diện chọn loại và nhập tên cho OAuth client ID
Bước 10: Bạn nhấn vào nút + ADD URI ở phần Authorized redirect URIs. Sau đó nhập
https://ten_mien_cua_ban/plugins/google/callback
Bạn nhớ thay thế ten_mien_cua_ban bằng tên miền LMS của bạn. Ví dụ trong hình là https://program.cohota.com/plugins/google/callback. Sau đó bạn nhấn lúc Create thì Google sẽ trả về cho bạn Client IDClient Secret. Bạn hãy copy và lưu nội dung này vào file nào dưới máy tính của bạn.
Giao diện nhập URIs ở phần Authorized redirect URIs
Giao diện Google trả về Client ID và Client Secret.

Hướng dẫn cài Google Meet vào LMS

Bước 1:
Đối với quản trị viên:
Bạn đăng nhập vào LMS và chọn Quản trị viên và chọn Cài đặt ở thanh điều hướng bên trái. Bạn hãy lăn xuống gần cuối trang sẽ có phần Google Meet Settings. Sau đó bạn hãy nhập Client IDClient Secret ở phần 1 vào các ô tương ứng. Sau đó nhấn Cập nhật cài
Nếu bạn không thấy phần Google Meet Settings thì bạn vui lòng liên hệ với Cohota để được kích hoạt Google Meet trên tài khoản của bạn.
Giao diện nhập Client ID và Client Secret trên LMS
Đối với tài khoản người dùng:
Bạn đăng nhập vào LMS và chọn Tài khoản, chọn Cài đặt ở thanh điều hướng bên trái. Sau đó chọn Google Meet. Sau đó bạn hãy nhập Client IDClient Secret ở phần 1 vào các ô tương ứng. Sau đó nhấn Update Settings
Giao diện nhập Client ID và Client Secret cho mỗi người dùng 
Giáo viên có thể sử dụng Client ID Client Secret của mình để tạo buổi hội thảo bằng Google Meet. Nếu giáo viên không cài đặt ở đây thì mặc định hệ thống sẽ sử dụng cài đặt Google Meet của Quản trị viên.
Bước 2: Bạn vào một khóa học sau đó nhấn Hội thảo trực tuyến. Nhấn + Hội thảo để tạo hội thảo trực tuyến mới với loại Google Meet.
Giao diện tạo Google Meet trong Hội thảo trực tuyến của LMS
Bước 3: Bạn chọn vào Bắt đầu để LMS chuyển hướng đến Google Meet và học viên có thể tham gia.
Nhấn Continue để tiếp tục
Tích chọn hai tùy chọn sau đó nhấn Continue hoặc Allow để tiếp tục.