Hội nghị trực tuyến (Lớp học ảo)

Ứng dụng các phương pháp dạy học vào lớp học

Lớp học online ngoài việc đăng tải tài liệu, giao bài chấm điểm theo cách làm truyền thống còn cần được tổ chức hiệu quả để học viên và giáo viên đảm bảo được hiệu quả

Có nhiều phương pháp dạy học kết hợpđảo ngược lớp học. Tại cohota chúng tôi khuyến khích bạn nếu là người mới bắt đầu dạy học kết hợp hãy thực hiện quy trình đơn giản 3 bước sau:

1. Giao bài đọc trước

Chúng tôi khuyến khích bạn bên tập cho học viên của mình kỹ năng để làm việc hiệu quả cùng bạn trên môi trường internet. Bằng cách giao một bài đọc trước nhằm mục đích tăng cường sự sẵn sàng của bạn trước khi tham gia lớp học trực tiếp với bạn (tại lớp, hoặc thông qua giao diện hội nghị trực tuyến)

2. Kiểm tra sự sẵn sàng cá nhân (iRAT - individual Readiness Assurance Test)

Để đảm bảo theo dõi được rằng người học có thật sự tham gia đọc trước và mức độ sẵn sàng trong quá trình chuẩn bị này của người học. Bạn hãy giao một bài kiểm tra ngắn khoảng từ 5-7 câu.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi tại Việt Nam việc đọc bài gởi trước và điểm trung bình của bài kiểm tra sự sẵn sàng cá nhân (của những bạn tham gia làm bài kiểm tra này) trên 5 điểm (theo thang điểm 10) cần 60-90 phút là bài đọc và bài kiểm tra tương đối đạt hiệu quả để sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

3. Kiểm tra sự sẵn sàng nhóm (tRAT - Team Rediness Assurance Test)

Trước khi bắt đầu buổi học trực tiếp bạn cho các nhóm mà bạn đã phân trước đó làm lại bài kiểm tra đã mà mỗi cá nhân đã làm ở nhà dưới dạng nhóm trong khoảng 10 phút. Việc này làm tăng độ sẵn sàng của mỗi cá nhân cũng như tập được thói quen và tạo ra hứng khởi cho học viên khi tham gia lớp học.

Nhóm cần được phân chia sao cho đảm bảo về năng lực của các nhóm là tương đồng nhau. Có bạn giỏi, có bạn chậm. Cũng cần lưu ý về các khía cạnh giới tính cũng như số lượng thành viên trong nhóm. Nhóm theo lý thuyết là từ 5-7 học viên. Nhưng các môn khoa học có thể có nhóm nhỏ hơn ví dụ từ 3-4 như môn toán chẳng hạn.

Tránh phân nhóm bằng các định vị mang tính hành chánh hoặc các nhóm lệch năng lực. í dụ như tổ, phân ban, hoặc nhóm học sinh giỏi, nhóm học sinh yếu.

Đối với lớp học trực tiếp online (Lớp học ảo) bằng giao diện hội nghị trực tuyến tại cohota. Bạn có thể chia nhóm theo hình dưới.

Hình minh hoạ 1 - chi phòng thảo luận ngắn cho các nhóm

Sau khi hoàn thành việc trao đổi nhóm, trưởng nhóm sẽ đại diện chọn vào câu trả lời mà nhóm quyết định theo.

Giáo viên dựa vào điểm trung bình kiểm tra nhóm và điểm trung bình kiểm tra cá nhân, cũng như thống kê chi tiết của từng câu hỏi để định hình việc hướng dẫn của mình trên lớp học trực tiếp. Việc này giúp thời gian của buổi học trực tiếp sẽ ngắn hơn, có xu hướng tập trung vào giải quyết vấn đề và thảo luận nhiều hơn để gíup các em thành thạo chủ đề của buổi học.

Đăng ký ải tài liệu "Team-based Learning" bằng tiếng Việt, cũng như hướng dẫn sử dụng công cụ tại cohota để thực hiện tại đây

Nếu bạn cần được huấn luyện sâu hơn cho đơn vị của mình. Liên hệ hỗ trợ của bạn tại cohota hoặc email support@cohota.com