Thay đổi tên trường

Ở ứng dụng Cohota chúng tôi hỗ trợ cho các tổ chức hoặc cá nhân có thể thay đổi tên trường của mình hoặc có thể dùng Slogan của mình cho trường.

Bạn vào mục "Cài đặt" tại thanh điều hướng của quản trị viên

Sau đó bạn nhập lại thông tin vào ô "Tên đơn vị" để cập nhật lại tên trường/slogo hoặc bất cứ tên gì bạn

Sau khi thay đổi xong bạn có thể nhất nút "Cập nhật cài đặt" ở phía dưới cùng của trang "Cài đặt" để cập nhật thay

Last updated