Thay đổi logo, màu sắc theo thương hiệu riêng của trường

Là một tổ chức hoặc cá nhân, mỗi đơn vị đều có những tên thương hiệu, hình ảnh riêng của mình. Ở hệ thống của Cohota chúng tôi sẽ hỗ trợ việc cá nhân hóa hình ảnh này thông qua tính năng Giao Diện

Tại bảng điều khiển, bạn chọn "Quản Trị Viên" từ menu điều hướng

Chọn vào tên trường của bạn. Ví dụ như ở đây mình chọn vào "Cohota School". Sau đó bạn chọn "Giao diện" ở trên menu điều hướng của quản trị viên

Sau đó bạn nhấn vào nút "+ Giao diện" ở góc phải trên của màn và lựa chọn "Mẫu mặc định" để tạo 1 giao diện mới

Sau đó ứng dụng sẽ hiển thị giao diện để bạn có thể tùy chỉnh màu sắc, hình ảnh mà bạn muốn thay đổi

Ở thanh điều hướng "Thương hiệu toàn cục" bên trái, bạn có thể thay đổi màu sắc trường của mình.

Sau khi thay đổi xong bạn nhấn vào nút "Thay đổi trước đây của bạn" để có thể xem trước các thay đổi về giao diện của mình

Để thay đổi màu sắc và logo ở các vị trí khác nhau như logo cho thanh điều hướng, logo cho trang đăng nhập, Favicon thì bạn chọn vào các mục ở thanh điều hướng bên trái của ứng dụng

Sau mỗi lần thay đổi màu sắc hoặc hình ảnh, bạn phải nhấn nút "Thay đổi trước đây của bạn" để có thể xem lại giao diện mà đã thay đổi.

Sau khi hoàn tất thay đổi giao diện theo ý muốn của mình, bạn nhấn vào nút "Lưu giao diện" để lưu lại toàn bộ thay đổi của mình vào 1 giao diện mới. Sau khi nhấn nút bạn nhập tên giao diện mà bạn muốn lưu vào ô "Tên Giao Diện" sau đó nhấn nút "Lưu giao diện" để hoàn tất.

Sau khi lưu thành công giao diện, bạn nhấn nút "Áp dụng giao diện" để thay đổi giao diện mà bạn vừa mới thay đổi.

Hình ảnh minh họa giao diện của khách hàng của Cohota sau khi thay đổi giao diện

Last updated