Hướng dẫn quên mật khẩu đối với tài khoản đăng nhập bằng phương thức mặc định của Cohota

Bước 1: Tại trang đăng nhập tài khoản. Chọn "Quên mật khẩu"

Bước 2: Nhập địa chỉ email vào khung Email. Sau đó nhấn "Yêu cầu mật khẩu". Sau đó, hệ thống sẽ gửi thư yêu cầu mật khẩu mới tới hòm thư của bạn.

Bước 3: Truy cập hòm thư Email của bạn tìm Email có tiêu đề theo định dạng là Quên mật khẩu: {Tên đơn vị của bạn}. Sau đó, nhấn vào liên kết "Nhấn vào đây để đặt lại mật khẩu"

Vui lòng kiểm tra Spam nếu trường hợp bạn không tìm thấy Email Quên mật khẩu

Bước 4: Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới của bạn và nhấn nút "Cập nhật mật khẩu"

Bước 5: Đăng nhập lại tài khoản của bạn với mật khẩu mới

Last updated