Hướng dẫn tham gia hội nghị trực tuyến Cohota

Hội nghị trực tuyến hay lớp học ảo tại cohota cho phép người dùng bắt đầu một lớp học trực tiếp trên nền web. Ứng dụng chạy được cả trên các trình duyệt trên điện thoại di động.

Xem hướng dẫn tại đây

Hiện tại có khá nhiều dạng phần mềm tạo hội thảo trực tuyến. Tuy nhiên lớp học ảo cần khá nhiều các công cụ để tương tác như có thể làm các khảo sát có tương tác, upload slide, ghi âm và phân loại lại mọi hoạt động của cuộc hội thoại theo slide và theo tiến độ của lớp học, chia sẽ video và điều phối việc xem video cho cả lớp, chia nhóm nhỏ thảo luận trong một khoảng thời gian nhất định, bảng trắng, bảng trắng cho nhiều người cùng tương tác, chia sẽ màn hình đa dạng, Khung thảo luận chung, Khung ghi chú chung, tắt tiếng tất cả người tham gia...

Trong những lần đầu tham gia trên nền web có thể học viên hoặc ai đó sẽ gặp khó khăn vì nhiều lý do khác nhau, nhưng hãy giúp đỡ họ để họ có thể đạt được những cấu hình đầu tiên thành công. Sau đó lớp học và quá trình dẫn dắt của bạn về sau cho lớp học đó sẽ trở nên vô cùng tiện lợi.

Khuyến khích sử dụng hội thảo trực tuyến trên máy tính vì như vậy chất lượng của việc quan sát trên màn hình lớn như vậy sẽ đảm bảo cho mắt của người học, cũng như khả năng tương tác, giữ kết nối với lớp học.

Last updated