Thêm thành viên vào khoá học/lớp học

Tại Cohota có nhiều cách để thêm thành viên vào khoá học. Bằng cách thủ công hoặc cho phép các em tự đăng ký.

Đối với những mô hình quản lý khác nhau, hệ thống E-Learning tại Cohota cung cấp cơ chế cho phép nhà quản trị cấp quyền thêm thành viên vào khoá học, danh sách trích ngang khoá học một cách đa dạng.

Một cách đơn giản và phổ biến nhất là thêm bằng phương pháp thủ công.

Thêm thành viên bằng phương pháp thủ công

Tại giao diện quản trị khoá học/lớp học, bạn có thể dễ dàng tìm thấy menu "Thành viên"

Tại giao diện quản lý thành viên, bạn cũng có thể tạo các nhóm học tập trong lớp của mình bằng nút "+ Thêm tập hợp nhóm mới". Trong tập hợp nhóm, bạn có thể tạo các nhóm bên trong đó và phân bổ học viên của mình vào các nhóm này. Mỗi "tập hợp nhóm" sẽ xuất hiện thành một thẻ riêng ngang hàng với thẻ chính "Tất cả thành viên". Ví dụ: như trong hình minh hoạ 1, bạn có thể thấy "Tập hợp nhóm" MEAN Stack group

Để thêm thành viên vào danh sách, bạn nhấn nút "Thêm thành viên mới" ở góc phải của khung lọc các vai trò trong danh sách.

Địa chỉ email: Để thêm thành viên bằng việc gởi lời mời đến thành viên đó qua email.

Login ID: Để thêm thành viên đó bằng tài khoản login nếu thành viên đó đã từng có tải khoản trên hệ thống của bạn. Trong nhiều trường hợp Login ID được dùng là email.

ID học viên: Chỉ dành cho các trường có triển khai hệ thống quản lý sinh viên riêng (Student information System - SIS). Liên hệ hỗ trợ của bạn tại cohota để hiểu thêm về dịch vụ SIS

Vai trò: Là các quyền hạn mà nhà quản trị hệ thống đã cấu . Bạn có thể muốn tìm hiểu thêm về quản lý quyền hạn của hệ thống tại đây.

Danh sách trích ngang:Các danh sách mặc định và danh sách đặc biệt khác khi tham gia vào lớp học. Thông thường mỗi khoá học được tạo ra chỉ có một danh sách trích ngang mặc định mang tên khoá học đó. Nhưng bạn cũng có thể tạo thêm các danh sách đặc biệt khác để điều phối công việc giảng dạy của mình trong các tình huống hành chính đặt biệt như: có học viên mới được chuyển đến, xác nhập lớp... Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây

Sau khi thêm danh sách email của người dùng, bạn nhấn "Tiếp theo"

Nếu bạn chưa khai báo tên của học viên, hoặc học viên chưa có sẵn trên trường của bạn. Bạn cần nhấp vào dòng chữ "Nhấp để thêm tên" cho học viên mà hệ thống đang chưa nhận diện ra -> Thêm tên cho học viên đó -> tích chọn vào ô vuông trước tên học viên đó -> nhấn "Tiếp theo" -> nhấn "Thêm người dùng" để hoàn thành tiến trình thêm thành .

Hệ thống sẽ gởi email thông báo hoặc mời học viên đó mở tài khoản, thiết lập mật khẩu đầu tiên & tham gia khoá học mà bạn đang giảng dạy.

Trường hợp bạn có danh sách học viên trên file Excel, với tên họ & email của các học viên đó. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau ở hướng dẫn tiếp

Thêm nhanh danh sách học viên từ file Excel

Vì hệ thống chấp nhận định dang email sau (cách nhau bằng dấu phẩy hay xuống dòng đều được)

Thái Chuong<lop12a1@cohota.com>, Hoàng Vũ<lop12a2@cohota.com>

Do đó bạn có thể dùng mẫu Excel sau để tạo danh sách học viên theo tiêu chuẩn trên :

Trong mẫu file trên bạn điền Tên họ vào cột A, Email vào cột B và kéo chuột để sinh ra cột C. Bạn copy cột C và điền vào trong ô trống như sau:

Sau đó bạn nhấn "Tiếp theo". Cửa sổ danh sách thêm hiện ra. Lúc này bạn sẽ chỉ cần chọn vào học viên mình muốn thêm vào hoặc chọn tất cả. và nhấn "Tiếp theo" -> "Thêm người dùng" để hoàn thành tiến trình.

Last updated