Hướng dẫn cấu hình đăng nhập sử dụng Single Sign On

Trang này sẽ hướng dẫn cho bạn các cấu hình Single Sign On (SSO) cho LMS của mình

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào LMS của mình tiếp đến bạn chọn "Quản trị viên" sau đó bạn chọn "Xác thực" ở thanh công cụ bên trái.

Tiếp đến, bạn chọn loại đăng nhập ở phần trên bên phải của màn hình (như hình bên dưới)

Đối với đăng nhập bằng Google

Redirect URI sẽ nằm ở phần mô tả tính năng. Ví dụ như hình bên dưới là "https://program.cohota.com/login/oauth2/callback". Redirect URI này dùng để thêm vào Project của bạn bên Google (chi tiết bạn xem tại đây)

Bạn có thể tham khảo tại trang tại đây để lấy Client ID Client Secret

Ở phần Tên miền ứng dụng Google bạn nhập phần định danh tổ chức của bạn (ví dụ: email admin@cohota.com thì cohota.com là phần định danh tổ chức)

Login Attribute bạn chọn là "email"

Bạn tích vào ô Just in Time Provisioning. Sau đó bạn chọn các thuộc tính như hình bên dưới.

Ở phàn Vị trí bạn cần lưu ý vị trí "1" và các vị trí còn lại.

Nếu vị trí là 1 thì khi học viên hay giáo viên vào trang LMS của mình sẽ được chuyển thẳng tới trang đăng nhập của Google

Nếu các vị trí khác sẽ có nút đăng nhập bằng Google như hình bên dưới.

Sau đó nhấp "Lưu" để hoàn tất việc cấu hình bằng Google

Last updated