Hướng dẫn thêm đăng nhập bằng tài khoản Microsoft

Những thông tin có trong những hình bên dưới chỉ là minh họa, bạn cần thay đổi cho phù hợp với đơn vị

Lưu ý: Sử dụng tài khoản quản trị viên để thêm đăng nhập bằng tài khoản Microsoft

Tại giao diện "Quản trị viên" chọn mục "Xác thực":

Tiếp theo, bấm vào "Chọn dịch vụ xác thực"

Chọn "Microsoft"

Sau khi chọn, ta sẽ thấy giao diện như sau

Hãy copy thông tin <domain của bạn>/login/oauth2/callback này tại LMS của bạn, trong trường hợp ở đây sẽ là https://program.cohota.com/login/oauth2/callback

Tiếp đến hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft Azure của bạn

Lưu ý: Sử dụng tài khoản microsoft admin hoặc được admin cấp quyền

Sau đó tìm kiếm từ khóa "App registrations" hoặc bấm vào đường link này

https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade

Tiếp tục bấm "New registration"

Một giao diện đăng ký ứng dụng sẽ hiện ra, hãy điền tên mà bạn muốn vào

Tiếp theo ở phần "Supported account types" sẽ có 4 lựa chọn:

  • Single tenant: Chỉ những account Microsoft có cùng tên miền (domain) VD: Nếu chỉ cho phép tài khoản có tên miền là @cohota.com vào thì ta sẽ chọn option này.

  • Multi tenant: Chỉ những account Microsoft dạng business như @giadinh.edu.vn, @cohota.com,... mới được phép đăng nhập.

  • Multi tenant và personal Microsoft accounts: Tất cả tài khoản Microsoft đều được phép đăng nhập.

  • Personal Microsoft accounts only: Chỉ những tài khoản cá nhân mới được phép đăng nhập.

Hãy lựa chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị

Tiếp theo, phần "Redirect URI", hãy chọn "web" và dán <domain của bạn>/login/oauth2/callback nói ở trên vào, ở đây sẽ là https://program.cohota.com/login/oauth2/callback

Sau đó, bấm "Register"

Sau khi đăng ký thành công ta sẽ được điều hướng đến giao diện như sau. Hãy copy thông tin "Application (client) ID" ra

Tiếp tục chọn mục "Certificates & secrets"

Bấm vào "New client secret"

Một cửa sổ hiện ra, hãy điền vào các thông tin như mô tả, thời hạn và bấm thêm vào "Add"

Hãy copy "Value" (secret key) này ra

Quay lại trang thêm xác thực của LMS, điền vào thông tin "Application (client) ID""Value" (secret key) đã copy ở trên

Thêm vào "Tenant" của bạn vào, VD: cohota.com

Tiếp theo thêm vào các cài đặt như sau và bấm lưu lại

Sau khi lưu lại, tại màn hình đăng nhập ta sẽ có thêm tùy chọn

Ta sẽ được điều hướng đến màn hình đăng nhập tài khoản Microsoft

Lưu ý: Ở lần đầu đăng nhập vào LMS bằng tài khoản Microsoft, nếu chưa được liên kết với tài khoản đã tồn tại trong hệ thống, một tài khoản hoàn toàn mới sẽ được tạo ra. Nếu muốn thêm cơ chế đăng nhập bằng tài khoản Microsoft vào tài khoản hiện có, hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ thêm

Last updated