Hội nghị trực tuyến (Lớp học ảo)
Thay đổi tên miền mặc định
Tại Cohota mỗi tài khoản khi đăng ký trên trang chủ cohota.com đều được Cohota cấp cho mỗi tài khoản một tên miền mặc định.
Tại trang quản trị của quản trị viên, bạn có thể tìm thấy menu điều hướng "Cài đặt" và tìm thẻ "Tên miền"
Hình minh họa 1 - Cài đặt tên miền
Bạn có thể thay đổi tên miền ở ô "Domain" sau đó nhấn nút "Change" để cập nhật lại tên miền mới.
Copy link