Thêm ứng bên ngoài vào hệ thống

Cohota hỗ trợ tiêu chuẩn LTI để bạn có thể tích hợp các công cụ bên ngoài vào hệ thống như Youtube, Vimeo, Khanacademy, Onenote...

Nhu cầu về E-Learning đã phát triển nhanh cả về nhu cầu và nguồn cung cấp. Một hệ thống quản lý học tập tốt là hệ thống có thể tích hợp được đa dạng các nguồn học liệu, các công cụ hỗ trợ giảng dạy, để người dạy và người học tập trung hơn vào việc dạy và việc học.

Cohota hỗ trợ tiêu chuẩn LTI (Learning Tools Interoperability) để viện dẫn và giao tiếp với các hệ thống bên ngoài từ ngay trên nền tảng Cohota. Nhờ đó giáo viên có thể sử dụng tài nguyên hay các tính năng được cung cấp bởi các ứng dụng hỗ trợ tiêu chuẩn LTI bên ngoài. Hiện tại các ứng dụng, kho học liệu hỗ trợ tiêu chuẩn LTI đang tăng lên mỗi ngày. Ngay trên kho ứng dụng LTI https://www.eduappcenter.com/ đã có gần 400 ứng dụng mà bạn có thể tích hợp. Ngoài ra, còn nhiều ứng dụng không nằm trên kho ứng dụng, nhưng vẫn hỗ trợ tiêu chuẩn LTI khi cũng nhắm đến cung cấp dịch vụ cho thị trường giáo dục, ví dụ như Zoom.us chẳng hạn.

Cohota cho phép quản trị viên hệ thống cài đặt mặc định các ứng dụng bên ngoài này vào hệ thống để tạo hiệu lực cho cả trường. Và cũng đồng thời cho phép giáo viên tự cài đặt thêm vào trong khoá học của mình để vận dụng chỉ cho lớp học của mình.

Cài đặt ứng dụng Youtube, Vimeo, KhanAcademy

Youtube, Vimeo, KhanAcademy là các kho video, học liệu rất lớn. Việc tích hợp các ứng dụng này vào trong hệ thống cho phép giáo viên chèn các nội dung từ các trang Youtube.com, Vimeo.com, Khanacademy.org vào bài học trực tuyến của mình để học sinh có thể tương tác ngay trên nền tảng cohota.

Các ứng dụng này sau khi được cài đặt sẽ bổ sung thêm các nút nhấn trên thanh soạn thảo nội dung

Hình minh hoạ 1 - Youtube và Vimeo đã được cài và bổ sung vào trình soạn thảo nội dung

Để cài ứng dụng, bạn vào phần cài đặt của trường (nếu là quản trị viên của hệ thống) hoặc phần cài đặt của khoá học (nếu là giáo viên) để tìm thấy thẻ "Ứng dụng".

Hình minh hoạ 2 - Thẻ ứng dụng trong phần cài đặt của trường
Hình minh hoạ 3 - Thẻ ứng dụng trong phần cài đặt khoá học

Nhấn chọn vào thẻ "Ứng dụng" và đợi trong giây

Hình minh hoạ 4 - các ứng dụng trong kho eduappcenter.com được tải lên

Trong ô "Lọc theo tên" bạn có thể gõ "youtube" hay "vimeo" hay "khanacademy" để tìm kiếm các ứng dụng giúp hệ thống kết nối tới các kênh Youtube, Vimeo hay Khan

Hình minh hoạ 5 - lọc theo tên để tìm thấy ứng dụng Youtube

Nhấn vào ứng dụng mà bạn đang tìm để chuyển đến trang cài đặt cần

Hình minh hoạ 6 - Trang cài đặt ứng dụng Youtube

Nhấn nút "+Thêm ứng dụng" để cài đặt ứng dụng vào hệ thống. Ứng dụng sau khi cài đặt có thêm trạng thái "Đã cài đặt" xuất hiện.

Lưu ý: Một số ứng dụng sẽ khó khăn hơn trong quá trình cài đặt vì sẽ cần yêu cầu bạn mở tài khoản ở trên hệ thống bên ngoài, sau đó nhận thông tin xác thực cần thiết (thường là consumer key và secret key). Các hệ thống sẽ dùng các thông tin này để trao đổi thông tin một cách bảo mật với nhau. Ví dụ như bạn có thể thấy ở phần phía dưới sẽ hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng OneNote.

Liên hệ hỗ trợ tại cohota của bạn nếu bạn có thể đang cài đặt những ứng dụng như thế này và chưa chắc chắn rằng mình có thể thực hiện được.

Cài đặt ứng dụng