Tải ứng dụng di động và đăng nhập

Giáo viên có thể tải ứng dụng di động, cũng như hướng dẫn học viên, phụ huynh, người giám sát học viên cài đặt ứng dụng di động phù hợp với thiết bị của họ

Dành cho iOS: https://apps.apple.com/us/developer/cohota-join-stock-company/id1481425830

Dành cho Android: https://play.google.com/store/apps/developer?id=COHOTA+-+Education+is+Key

Lưu ý: Tài khoản người dùng cần được tạo (hoặc mời) trước. Người dùng phải tạo mật khẩu của mình thông qua giao diện web. Ứng dụng di động không tạo được tài khoản.

Người dùng đăng nhập bằng ứng dụng di động cần được cung cấp tên trường (ví dụ: trường học của Chương) hoặc đường dẫn của trường mà bạn đang quản lý (ví dụ: chuong.cohota.com). Chúng tôi thường dùng cách thứ hai, là gởi đường dẫn của trường để tránh nhầm lẫn.

Last updated