Hướng dẫn mở trường tại Cohota

Tại Cohota chúng mình gọi mỗi tài khoản được tạo ra là một trường. Vì sao vậy? Vì với mỗi tài khoản được tạo ra từ đó bạn có thể quản lý các lớp học của mình, cho đến quản lý cả một trường đại học lớn

Truy cập tại địa chỉ sau:

https://cohota.com/signup

Bạn có thể cũng có được một số link để đăng ký. Ví dụ như https://cohota.com/referrals/chuongthai . Đây là link đăng ký của các đối tác của cohota, nhằm giúp chúng tôi biết bạn đã đến từ đâu và có thể bổ nhiệm người hỗ trợ bạn tốt hơn.

Trong giao diện đăng ký bạn hãy nhập những nội dung như sau:

Email(*): Là trường bắt buộc phải điền. Email này sẽ là email quản lý cao nhất trong trường của bạn. Email này có thể được thay đổi trong quá trình vận hành.

Đường dẫn đến website của bạn(*): Là tên miền truy cập đến website trường của bạn sau khi đã tạo tài khoản. Ví dụ như: thptnguyendu.cohota.com, bạn chỉ cần gõ "thptnguyendu" vào ô này.

Tên website của bạn(*): Tại đây là tên tường minh trường của bạn. Ví dụ như: "Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Du", "Trường của thầy Hoàng Tuấn" chẳng hạn. Bạn có thể điền bất cứ tên nào bạn muốn.

Video Youtbe hướng dẫn trường tự triển khai trên Cohota: http://tiny.cc/cohota

Last updated