Tương tác phụ huynh và học sinh

Việc tương tác với học sinh và phụ huynh không chỉ nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn kịp thời mà còn giúp tăng động lực cho học sinh cũng như sự gắn kết hài hoà cùng gia đình

Các công cụ tương tác với Phụ Huy và học sinh hiện nay rất đa dạng. Tại cohota Giáo viên có thể tương tác thông qua các hình thức

Ứng dụng di động

Ứng dụng di động được cung cấp đầy đủ trên tại Cohota cho cả 3 đối tượng Giáo viên, Học Sinh, Phụ Huynh.

Phụ Huynh sẽ được liên kết đến một hoặc nhiều học sinh. Phụ huynh có thể nhận được thông báo về tình hình của con mình nếu điểm tại trường nằm ngoài ngưỡng mà phụ huynh cấu hình. Ví dụ phụ huynh cấu hình điểm để hiển thị thông báo là dưới 6 và trên 8 điểm. Như vây khi học viên có điểm dưới 6 điểm hoặc cao trên 8 điểm phụ huynh sẽ nhận được thông báo để hỗ trợ em hay khuyến khích, động viên học sinh.

Tham khảo thêm các ứng dụng di động dành cho Giáo viên, Phụ Huynh, học sinh

Kênh tin nhắn, hộp (Message, Inbox)

Trong cohota, khi đăng nhập bằng trình duyệt web, bạn có thể thấy được mục Hộp Thư ở trên thanh điều

Tại đây giáo viên dễ dàng gởi tin nhắn đến cho các nhóm, người dùng khác nhau trong các khoá học, lớp học mà giáo viên đang quản lý.

Người nhận ngoài việc sẽ nhận được thông báo trên hộp thư của hệ thống, còn nhận được email gởi vào email cá nhân của họ.

Email gởi về cho người nhận sẽ được hệ thống format, canh giữa, có hình avarta của người gởi và tô đậm dòng tiêu đề như trong hình minh hoạ 5. Tên của người gởi sẽ được dùng tên đầy đủ của người dùng trên hệ thống.

Thông báo

Last updated