Học viên có thể tự ghi danh như thế nào?

Học viên có thể tự ghi danh vào một khóa học bằng một liên kết URL cụ thể của khóa học. Học viên chỉ có thể tự ghi danh khi đã có tài khoản trên Cohota.

Trước tiên, học viên cần có URL tự ghi danh của khóa học. Giáo viên có thể cài đặt và lấy URL tự ghi danh của khóa học như hướng dẫn tại đây

Sau đó, học viên cần nhập liên kết URL khóa học vào một trình duyệt. Hệ thống sẽ đề nghị bạn nhập email, Họ tên, và 1 trong 2 lựa chọn:

  • Học viên nên chọn "Tôi là người dùng mới", nếu đã có tài khoản Cohota, nhưng chưa từng ghi danh vào khóa học nào khác của trường này.

  • Học viên nên chọn "Tôi đã có thông tin đăng nhập...", nếu đã có tài khoản Cohota, và cũng đã từng ghi danh vào khóa học khác của trường này.

Sau đó bạn chọn "Ghi danh vào khóa học"

Sau khi đã "Ghi danh vào khóa học", hệ thống sẽ điều hướng học viên tới trang chính của khóa học, và có thông báo "Bạn đã ghi danh thành công vào khóa học...".

Để có thể học ngay sau khi ghi danh xong, học viên có thể chọn "Chuyển đến bảng điều khiển" để vào Bảng điều khiển; hoặc chọn "Đi đến khóa học" để vào thẳng trang chủ của khóa học vừa ghi danh.

Trong trường hợp khóa học chưa được giáo viên công bố, học viên có thể thấy màn hình như phía dưới. Trong trường hợp này, học viên nên liên hệ giáo viên để nắm được thời gian giáo viên sẽ công bố khóa học.

Last updated