Hướng dẫn thay đổi mật khẩu

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu với đối tài khoản đăng nhập của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Bấm vào mục Trợ giúp trong giao diện LMS, sau đó chọn "Thay đổi mật khẩu đăng nhập đối với tài khoản của Sở GD&ĐT TP.HCM".

Hệ thống sẽ điều hướng đến giao diện như sau, ta tiếp tục chọn "Thay đổi mật khẩu".

Hệ thống tiếp tục điều hướng đến trang chỉnh sửa mật khẩu của Sở.

Lưu ý: Để thay đổi mật khẩu ta phải có mật khẩu cũ.

Sau khi nhập mật khẩu mới, hãy bấm "Xác nhận". Hệ thống sẽ thông báo "Cập nhật thành công".

Lần đăng nhập tiếp theo, ta có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập.

Last updated