Thêm khoá học vào LMS

Sử dụng tập tin có định dạng csv để thêm nhiều khoá học cùng một lúc thay vì sử dụng theo cách thông thường sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Chuẩn bị

Bên dưới là tập tin mẫu, thầy cô tải xuống và thay đổi các thông tin lại cho phù hợp.

Trong tập tin courses.csv có các trường thông tin là:

Trường bắt buộc *

  • courses_id*: Đây là ID định danh duy nhất cho khoá trong LMS.

  • short_name*: Tên rút gọn của khoá học.

  • long_name*: Tên đầy đủ của khoá học.

  • status*: Đây là trạng thái của khoá học. Có hai giá trị là active deleted.

Sau khi chuẩn bị danh sách trong tập tin courses.csv, thầy đăng nhập hệ thống, chọn Quản trị viên sau đó chọn Nhập SIS ở thanh công cụ bên trái màn hình. Nếu nút Nhập SIS không có trong LMS, vui lòng liên hệ với Cohota để được kích hoạt.

Tiếp đến, thầy cô nhấn vào nút "Choosen File" và chọn tập tin courses.csv. Sau đó nhấn nút Xử lý dữ liệu và đợi cho dữ liệu được xử lý xong.

Khi hoàn tất, thầy cô có thể vào phần "Khoá học" trong "Quản trị viên" để kiểm tra.

Last updated