Comment on page

Hướng dẫn tạo khoá học hoặc lớp học mới từ menu quản trị viên

Nếu bạn là quản trị viên của trường, bạn cũng có thể tạo khoá học mới từ menu quản trị viên.
Tại bảng điều khiển, bạn chọn "Quản Trị Viên" từ menu điều hướng
Hình ảnh minh hoạ 1
Với mỗi trường khác nhau, bạn sẽ thấy tên trường của mình hiển thị ra khác
Chọn vào tên trường của bạn. Ví dụ như ở đây mình chọn vào "Cohota School" để được chuyển đến danh sách khoá học của toàn trường.
Hình ảnh minh hoạ 2
Bạn có thể thấy danh sách các khoá học của toàn trường hiển thị như trên màn hình. Bạn cũng đồng thời nhận thấy thêm cột "Đơn vị tuyến dưới". Bạn có thể muốn tìm hiểu thêm về "đơn vị tuyến dưới" tại đây
Để tạo khoá học mới, bạn nhấn vào nút "+ Khóa học" ở góc bên phải phía trên, sau ô tìm kiếm khoá học. Bạn sẽ thấy cửa sổ khai báo thông tin khoá học cần khởi tạo
Hình ảnh minh hoạ 3
Tên khoá học: Đặt theo tên của khoá hoặc lớp mà bạn muốn.
Mã tham chiếu: Bạn có thể đặt bất cứ mã nào, không viết có khoảng cách.
Đơn vị tuyến dưới: Bạn chọn đơn vị tuyến dưới mà bạn muốn đưa khoá học đó vào.
Học kỳ mặc định: Chọn học kỳ mà bạn muốn khoá học của bạn sẽ chạy trong thời gian đó. Tìm hiểu thêm về quản lý học kỳ của nhà trường tại đây
Category Instance: không bắt buộc. Chỉ sử dụng khi bạn thiết kế chương trình giảng dạy lớn. Sử dụng cho các trường học trực tuyến lớn hoặc trường đại học trực tuyến. Liên hệ người hỗ trợ của bạn tại cohota.
Tiến trình khoá học: không bắt buộc. Chỉ sử dụng khi bạn thiết kế chương trình giảng dạy lớn. Sử dụng cho các trường học trực tuyến lớn hoặc trường đại học trực tuyến. Liên hệ người hỗ trợ của bạn tại cohota.
Nhấn "Thêm khoá học" sau khi khai báo để hoàn thành tiến trình.