Comment on page

Trang nội dung

Trang nội dung là một dạng mục được sử dụng phổ biến trong quá trình biên tập các nội dung học tập trực tuyến
Trong quá trình tạo các mục cho nội dung học tập, bạn có thể dễ dàng tìm thấy loại nội dung "Trang" bằng cách:
Bước 1: Nhấn vào nút
bên cạnh mỗi mô-đun
Hình minh hoạ 1 - Một mô-đun học tập
Bước 2: Chọn trong phần thêm mục với là "Trang"
Hình minh hoạ 2 - Chọn mục với thể loại là Trang
Bước 3: Chọn vào [Trang mới] nếu bạn đang muốn tạo một trang mới và khai báo tên trang mới dưới phần "Tên trang" hiển thị ngay bên dưới. Trường hợp trang của bạn đã từng được tạo bạn chỉ cần chọn vào trang đó. Sau đó nhấn nút "Thêm mục" để hoàn thành quá trình thêm trang nội dung vào mô-đun.
Hình minh hoạ 3 - Thêm trang mới

Chỉnh sửa nội dung của trang nội

Trong mô-đun, nếu bạn muốn chỉnh sửa một mục là trang nội dung, bạn nhấn vào trang đó để thấy nút "Chỉnh sửa" nếu bạn là giáo viên hoặc là người biên tập khoá
Hình minh hoạ 4 - nút chỉnh sửa bên trong trang nội dung
Hình minh hoạ 5 - trình chỉnh sửa nội dung trang
Trình soạn thảo tại cohota là một trình soạn thảo rất mạnh, bao gồm cả các công thức khoa học, toán học. Bạn có 2 chế độ chỉnh sửa là "Trình biên tập nội dung văn bản" thường mặc định hiện như hình trên, hoặc "Trình chỉnh sửa HTML". Bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ này.
Bộ công cụ của trình biên tập nội dung văn bản của bạn có thể khác với trong hình tuỳ thuộc vào việc bạn có cài tích hợp thêm các ứng dụng vào trong hệ thống của bạn hay không. Bạn có thể muốn tham khảo thêm về việc cài đặt ứng dụng bên ngoài vào hệ thống tại đây.
Những ứng dụng này có thể được cài đặt đơn giản hoặc tương đối gây trở ngại cho bạn. Trong mọi trường hợp, hãy liên hệ hỗ trợ của bạn tại Cohota để có thêm thông tin.