Cho phép người dùng Tự ghi danh

Tự ghi danh là cách thức cho phép học viên tự ghi danh vào khóa học bằng một liên kết hoặc mã khóa học. Cách thức ghi danh này chỉ dành cho các học viên đã đăng kí tài khoản người dùng trên Cohota.

Cài đặt Tự ghi danh cấp trường

Trước tiên, quản trị viên hệ thống cần kích hoạt tính năng Tự ghi danh ở trang Cài đặt cấp trường:

Cài đặt Tự ghi danh cấp khóa học

Khi Trường đã cho phép tự ghi danh, thì giáo viên có thể cài đặt khóa học để cho phép học viên tự ghi danh vào mỗi khóa học.

Từ menu khóa học, bạn vào Cài đặt khóa học, chọn Chi tiết khóa học, kéo xuống cuối trang, và chọn "Lựa chọn khác" như hình:

Từ mục "Lựa chọn khác", trang sẽ mở thêm các chi tiết để bạn lựa chọn.

Bạn chọn "Cho phép học viên tự ghi danh bằng cách chia sẻ với họ URL bí mật" .

Nếu bạn muốn hiển thị đường dẫn đăng kí vào trang chủ của khóa học, bạn có thể chọn "Thêm một liên kết "Tham gia khóa học này" vào trang chủ của khóa học".

Sau đó, bạn chọn "Cập nhật chi tiết khóa học" và tải lại trang.

Sau khi tải lại thì trang Cài đặt khóa học sẽ xuất hiện đường liên kết URL để học viên có thể tự ghi danh. Giáo viên chỉ cần copy liên kết URL này và gửi cho học viên đã đăng kí và đã có tài khoản trên Cohota.

Last updated