Tìm khoá học và hiển thị khoá học mong muốn ra Bảng Điều Khiển

Bảng điều khiển là nơi hiển thị các khoá học của mỗi cá nhân. Mặc định là 20 khoá. Trong trường hợp có nhiều hơn 20 khoá, bạn có thể muốn chỉ hiển thị các khoá mà mình thường dùng
Tìm vào Tất cả các khoá học
H1. Chọn từ thanh điều hướng chính
H2. Nhấn chọn vào hình ngôi sao ở phía trước khoá mà mình muốn hiển thị trên Bảng Điều Khiển
H3. Nhấn vào Bảng Điều Khiển để xem kết quả
Trường hợp không thấy khoá học trong mục Tất cả khoá học, hãy liên hệ với người hỗ trợ của bạn để được hướng dẫn