Đổi DNS về cloudflare

* Bài này dành cho các đơn vị muốn chuyển tên miền gốc của mình để trỏ vào cloud cohota. Đối với trường hợp cần chuyển subdomain, bài này là không cần thiết.

Các dịch vụ DNS ở Việt Nam hiện nay không cho phép dùng CNAME đối với A record mặc định của domain. Điều này gây trở ngại cho việc cấu hình và sử dụng domain với các ứng dụng cloud với IP máy chủ của các dịch vụ này thường xuyên có thể thay đổi. Cloudflare cung cấp tài khoản miễn phí cho việc quản lý DNS này với nhiều ưu điểm vượt trội hơn cho nhà quản trị dịch vụ IT của bạn.

Last updated