Hướng dẫn sử dụng Import đề OCR

Bước 1: Chọn Import đề OCR ở thanh điều hướng của khóa học

Bước 2: Chọn ngân hàng đề cần Import hoặc nhấn "Tại đây" để tạo ngân hàng đề mới (nếu chưa có ngân hàng đề phù hợp)

Bước 3: Kéo thả tập tin từ máy tính cá nhân vào khung "Upload tập tin"

Thầy/ cô có thể tải tập tin mẫu để xem định dạng mẫu sau đó chỉnh sửa tập tin của mình nhằm tăng tỷ lệ chính xác.

Bước 4: Sau khi hệ thống xử lý, các câu hỏi trong tập tin sẽ được hiển thị ở khung phía dưới

Bước 5: Sau khi kiểm tra xong, thầy cô nhấn nút "Upload vào LMS" để đưa các câu hỏi vào trong ngân hàng đã lựa chọn

Sau khi import vào LMS. Các câu hỏi mà hệ thống Import OCR không nhận diện được đáp án đúng thì LMS sẽ mặc định đáp án A là đáp án đúng.

Thầy cô nhớ kiểm tra các câu hỏi đã được Import vào ngân hàng đề. Nếu câu hỏi bị chuyển đổi sai thầy cô có thể sửa trực tiếp trên giao diện của LMS.

Last updated