Dạng câu hỏi Điền vào nhiều chỗ trống

Đây là một trong 12 dạng câu hỏi mà hệ thống Cohota cung cấp. Sau đây là một ví dụ về một bài tập cụ thể của môn Tiếng Anh, có thể sử dụng dạng câu hỏi này.

Trong bài này, Cohota sẽ hướng dẫn các bạn nhập một bài tập như phía bên dưới lên hệ thống Bộ đề và Khảo sát của Cohota, với dạng câu hỏi Điền vào nhiều chỗ trống.

Các bước chính bao gồm: (1) Chỉnh sửa chi tiết câu hỏi, (2) nhập hướng dẫn, (3) nhập câu hỏi, (4) nhập câu trả lời và nhận xét/giải thích, và (5) Kiểm tra lại câu hỏi

Trước tiên thầy cô truy cập vào mục Chỉnh sửa của Đề cần tìm

Chọn dạng câu hỏi

Bạn sẽ thấy giao diện chỉnh sửa như sau:

Bạn có thể (1) Chọn dạng câu hỏi Điền vào nhiều chỗ trống từ thanh công cụ sổ xuống, và (2) Cập nhật số điểm cho câu hỏi này

Nhập Hướng dẫn làm bài

Sau đó bạn nhập Hướng dẫn làm bài trong trình chỉnh sửa nội dung như sau:

Nhập câu hỏi

Khi nhập câu hỏi, bạn chú ý thêm ngoặc vuông như hình phía dưới, ngoặc vuông này sẽ giúp bạn nhập câu trả lời tương ứng với mỗi chỗ trống.

Vị trí ngoặc vuông cũng chính là vị trí chỗ trống cần điền khi hiển thị câu hỏi đối với học viên

.

Nhập câu trả lời

Trước tiên, (1) bạn cần chọn chỗ trống tương ứng, sau đó (2) bạn nhập câu trả lời của chỗ trống đó.

(3) Nếu bạn muốn thêm nhận xét hoặc giải thích về đáp án, bạn nhấp chuột vào ô vuông nhỏ màu xanh dưới cùng.

Đây là giao diên để bạn nhập nhận xét hoặc giải thích.

Bạn nhớ nhấp vào Hoàn thành nhé, nếu không nhận xét của bạn sẽ không được lưu trong hệ thống.

Bạn sẽ cần nhập câu trả lời cho tất cả các chỗ trống trong câu hỏi:

Kiểm tra lại câu hỏi

Sau khi đã nhập xong hướng dẫn, câu hỏi, và các câu trả lời, bạn có thể Xem trước câu hỏi để kiểm tra xem học viên sẽ hiển thị và thực hiện câu hỏi như thế nào, hay câu trả lời đã được nhập chính xác chưa. Bạn có thể quay lại giao diên bạn đầu của Đề, và chọn Xem trước như trong hình:

Học sinh sẽ thấy câu hỏi chúng ta vừa nhập như hình bên dưới. Bạn cũng có thể thử trả lời và nộp bài để kiểm tra câu hỏi được chấm tự động ra sao:

Sau khi Nộp bài, hệ thống sẽ ngay lập tức hiển thị đáp án, và cả nhận xét/giải thích (nếu có):

Vậy là bạn đã hoàn tất quy trình nhập một câu hỏi Điền vào nhiều chỗ trống rồi. Hy vọng bạn thấy hướng dẫn này có ích.

Last updated